Els continguts de transparència han estat actualitzats per darrer cop el 23/12/2015, essent la propera revisió/actualització el 15/02/2016.

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transparència gencat: portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya.

Sector públic de la Generalitat de Catalunya: portal de la transparència.

Horari d’atenció al públic

Dilluns a Divendres: 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)