Per a l'acció social, a Barcelona fem Consorci

Presentació

La Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, crea el Consorci de Serveis Socials de Barcelona i el defineix com un ens associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. El Consorci de Serveis Socials té personalitat jurídica pròpia i es regeix per uns estatuts propis i per l’esmentada Carta Municipal.

La seva finalitat és el desenvolupament, en l'àmbit territorial del municipi de Barcelona, dels serveis, establiments i els programes i activitats de prevenció, atenció i promoció social que li encomana la Carta Municipal. El Consorci també pot tenir altres competències en funció de les delegacions que puguin realitzar les administracions consorciades.

Un dels principis inspiradors del Consorci és la proximitat en la prestació dels serveis socials, principi que ha d'estar present en el desenvolupament de les seves funcions (Decret 113/2006, de 25 d’abril) i que són:

- Elaborar la planificació general en matèria de serveis socials a l’àmbit del municipi de Barcelona.
- Proposar al Govern de la Generalitat la reglamentació de les entitats, els serveis i els establiments, públics i privats, que presten serveis socials en el municipi de Barcelona.
- Programar, prestar i gestionar els serveis socials d’atenció especialitzada d’abast superior, que impliquen funcions de valoració, diagnòstic, tractament, suport o rehabilitació.
- Organitzar la informació a la ciutadania i proporcionar el suport informatiu, d’avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores dels serveis socials.
- Emetre informe pel que fa a les sol·licituds relatives a l’atorgament de subvencions i convenis formulats per la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona amb l’Estat o altres entitats públiques o privades que afectin el municipi Barcelona, en l’àmbit funcional del Consorci.
 


Aquestes pàgines web són accessibles amb la Certificació d'Accessibilitat Euracert, nivell Doble A.

Novetats

 • Horari d'atenció al públic L’horari d’atenció a la ciutadania i de registre és de dilluns a divendres de 9 hores a 14 hores tot l’any, excepte els dies 24 i 31 de desembre que romandrà tancat.
 • 28/07/2014Jornada de reflexió sobre el dret a la llibertat i a l'autogovern de les persones amb discapacitat que viuen en residències El Grup de Reflexió Ètica del Consorci de Serveis Socials de Barcelona ha estat treballant al llarg del curs el dret a la llibertat i l’autogovern de les persones amb discapacitat que necessiten suport extern o generalitzat i que viuen en residències. La contradicció entre el deure de protecció i el dret a decidir provoca situacions de conflicte o en les què els drets de les persones no són considerats. El passat 30 de juny es va organitzar una jornada en la què les persones participants del grup de reflexió i altres professionals i persones residents van intercanviar i posar en comú algunes idees per avançar en l’autogovern i en fer efectiu el dret a decidir als centres residencials.
 • 29/05/2014La importància de la ètica en els serveis socials: conferència Begoña Román Begoña Román, presidenta del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Barcelona, va realitzar una conferència al Centre DIXIT sobre l’ètica de les virtuts, una metodologia de treball basada en la motivació, l’evolució del desenvolupament i el model d’atenció centrat en la persona. En les seves reflexions va destacar el paper que té el factor ètic i humà a l’hora d’atendre a les persones usuàries dels serveis socials.
 • 23/05/2014Presentació Pacte del Temps, un acord per promoure la qualitat de vida i la conciliació El Pacte del Temps és un acord de l’Ajuntament de Barcelona amb entitats i ciutadania per promoure la qualitat de vida i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. El Pacte es presentarà el proper 19 de juny a l’edifici Born Centre Cultural, aquest acte es trobarà dins de la celebració del 20è aniversari de l’Any Internacional de la Família, i té com a objectiu, a més de la presentació, proposar l’adhesió a entitats, empreses i persones que es sentin compromeses amb els seus principis. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona s’ha adherit al Pacte del Temps.

                                                          Direcció de Serveis i Recursos
                                                          Bruc 90-92, Baixos
                                                          08009 Barcelona
                                                          T 93 467 87 33
                                                          F 93 457 64 40
                                                          Gerència
                                                          Aragó, 316, 1r 2a
                                                          08009 Barcelona
                                                          T 93 467 87 33
                                                          F 93 457 29 38