Per a l'acció social, a Barcelona fem Consorci

Presentació

La Carta Municipal de Barcelona, aprovada per la Llei 22/1998, de 30 de desembre, crea el Consorci de Serveis Socials de Barcelona i el defineix com un ens associatiu entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona. El Consorci de Serveis Socials té personalitat jurídica pròpia i es regeix per uns estatuts propis i per l’esmentada Carta Municipal.

La seva finalitat és el desenvolupament, en l'àmbit territorial del municipi de Barcelona, dels serveis, establiments i els programes i activitats de prevenció, atenció i promoció social que li encomana la Carta Municipal. El Consorci també pot tenir altres competències en funció de les delegacions que puguin realitzar les administracions consorciades.

Un dels principis inspiradors del Consorci és la proximitat en la prestació dels serveis socials, principi que ha d'estar present en el desenvolupament de les seves funcions (Decret 113/2006, de 25 d’abril) i que són:

- Elaborar la planificació general en matèria de serveis socials a l’àmbit del municipi de Barcelona.
- Proposar al Govern de la Generalitat la reglamentació de les entitats, els serveis i els establiments, públics i privats, que presten serveis socials en el municipi de Barcelona.
- Programar, prestar i gestionar els serveis socials d’atenció especialitzada d’abast superior, que impliquen funcions de valoració, diagnòstic, tractament, suport o rehabilitació.
- Organitzar la informació a la ciutadania i proporcionar el suport informatiu, d’avaluació i estadístic a les tasques ordenadores i planificadores dels serveis socials.
- Emetre informe pel que fa a les sol·licituds relatives a l’atorgament de subvencions i convenis formulats per la Generalitat de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona amb l’Estat o altres entitats públiques o privades que afectin el municipi Barcelona, en l’àmbit funcional del Consorci.
 


Aquestes pàgines web són accessibles amb la Certificació d'Accessibilitat Euracert, nivell Doble A.

Novetats

 • Horari d'atenció al públic L’horari d’atenció a la ciutadania i de registre és de dilluns a divendres de 9 hores a 14 hores tot l’any, excepte els dies 24 i 31 de desembre que romandrà tancat.
 • 07/03/2016Imparables: veus de dones després de la violència. En motiu de la celebració del dia de les dones, la casa d’acollida de dones que han patit violència masclista i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona organitzen l'acte “Imparables: veus de dones després de la violència”. Serà el proper 9 de març a les 18 hores a la Biblioteca de Nou Barris.
 • 23/11/2015Gènere i diversitat funcional: una violència invisible El grup de recerca Ciutats i Persones de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials s'endinsa en un camp força desconegut: les violències que pateixen les dones amb discapacitat/diversitat funcional. La publicació aborda aquesta doble discriminació des de múltiples perspectives i amb propostes per abordar aquestes situacions.
 • 17/11/2015Recull de recursos de suport per a persones amb discapacitat i/o dependència El DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials amb la col•laboració del Centre per a l'Autonomia Personal Sírius acaba de publicar un recull de recursos que proporcionen informació i solucions sobre tecnologia i productes de suport per a persones amb discapacitat o en situació de dependència.

                                                                         Direcció de Serveis i Recursos
                                                                         Bruc 90-92, Baixos
                                                                         08009 Barcelona
                                                                         T 93 467 87 33
                                                                         F 93 457 64 40
                                                                         Gerència
                                                                         Aragó, 316, 1r 2a
                                                                         08009 Barcelona
                                                                         T 93 467 87 33
                                                                         F 93 457 29 38