Aquest document és fruit del treball conjunt entre els membres de l’Espai de Reflexió Ètica del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i les dones i homes que viuen a les residències per a persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona.

 

 L’Espai de Reflexió Ètica del Consorci de Serveis Socials l’integra la direcció de les residències i es caracteritza per la seva interdisciplinarietat (pedagogia, psicologia, treball social, ciències de la salut, dret, filosofia, etc.). Podeu descarregar la publicació en aquest enllaç

Horari d’atenció al públic

Dilluns a Divendres: 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)