18.05.10 Formacio orientacio CEB

 

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSBcn), amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), van organitzar el passat 10 de maig una sessió formativa sobre orientació acadèmica adreçada als directors i professionals dels centres residencials del sistema de protecció per a infants i adolescents de la ciutat de Barcelona.

 

Aquesta xarxa de centres que gestiona el CSSBcn està formada per 6 Centres d’Acolliment (CA), 25 Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) i 3 Cases d’Infants (CI). Tots ells acullen més d’un miler d’infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència.

 

L’objectiu de la formació era que els professionals dels centres coneguessin els recursos i serveis als quals poden recórrer per acompanyar els nois i noies, especialment els que es troben en la darrera etapa de l’educació obligatòria, en la transició als estudis postobligatoris. D’aquesta manera, es busca reforçar i complementar la tasca d’orientació que ja es fa des dels centres educatius per assegurar que els i les joves dels centres gestionats des del CSSBcn puguin trobar l’itinerari més adaptat als seus interessos i necessitats i contribuir, així, a prevenir l’abandonament i el fracàs escolars.

 

La sessió va estar conduïda per Agustí Rubio, responsable de l’Àrea d’Orientació del Consorci d’Educació de Barcelona, i Elena Garcia, tècnica del Servei d’Orientació del Pla Jove de Sant Martí. Aquesta és una de les iniciatives sorgides arran de la col·laboració i treball conjunt d’ambdós consorcis, iniciat aquest 2018, per a promoure una millor coordinació i optimitzar l’atenció que es dona als infants i joves en situació de risc de la ciutat de Barcelona de manera que es promogui el seu èxit escolar.

Horari d’atenció al públic

Dilluns a Divendres: 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)