El passat 24 de maig, la Generalitat va aprovar la Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives, d'aplicació a tot el personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. En aquesta instrucció es determinava que les mesures les haurien d’habilitar els departaments en els seus propis plans de contingència i reincorporació progressiva, que serien d’aplicació per al personal d’administració i tècnic i el personal laboral dels departaments i organismes autònoms de la Generalitat.

El passat mes de juny el Consorci va elaborar el seu propi pla de contingència alineat amb el que es contemplava en aquella instrucció, comptant amb l'assessorament del servei de prevenció de riscos laborals i seguint les indicacions de la Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball. Aquest pla va ser comunicat a totes les persones treballadores en data 3 de juny del 2020 i ha estat d'aplicació de la data de la seva signatura fins a avui.

La setmana passada, el dia 30 de juny es va publicar la Inst​r​ucció 6/2020​, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de prevenció i seguretat aplicables en l'etapa de la represa al personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2. Vist que s'incorporaven algunes modificacions importants, el Consorci ha elaborat un nou pla de contingència d'aplicació a tot el personal. Podeu consultar els documents tot seguit:

El nou Pla de Contingència ha estat comunicat a tot el personal avui dia 7 de juliol de 2020.

 

ATENCIÓ! NOVA MODIFICACIÓ (19/07/2020)

Atesa la situació de rebrot de la pandèmia del coronavirus SARS-CoV-2 a determinats municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els municipis de la comarca de la Noguera i determinats municipis de la comarca del Segrià, la Secretària d’Administració i Funció Pública publica una resolució en data 18 de juliol de 2020 d'aplicació al personal de la Generalitat i el seu sector públic. Per donar-hi compliment, la gerència del Consorci publica la següent resolució:

Aquestes mesures es van comunicar a totes les persones treballadores en data 19 de juliol del 2020.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)

Cal sol·licitar cita prèvia