En el marc de la informació a les persones en situació de dependència i discapacitat s’ha publicat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el quadríptic “Protecció de les persones en situació de dependència i promoció de l’autonomia personal”.

Es tracta d’un fulletó informatiu adreçat a les persones que han sol·licitat reconeixement del grau de dependència amb l’objectiu que coneguin els tràmits que es segueixen a partir del moment de la valoració per l’accés als recursos de cartera del Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència d’acord a la Llei 39/2006.

La distribució ja s’està fent des del passat 22 de febrer de 2021 en el moment de valorar la persona.

 

Loading...

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Per sol·licitar cita prèvia