S’ha publicat el document del nou circuit de gestió d’ingrés prioritari en residència a la ciutat de Barcelona, amb les indicacions per realitzar els informes de priorització i el nou model d’informe. És el resultat del grup de treball tècnic dels àmbits de Salut i Social i concretament dels tècnics i responsables de la Regió Social dels Serveis territorials de Barcelona per part del DTASF, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, del Consorci Sanitari de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.

Setmanalment el grup de treball tècnic territorial valorarà els informes presentats per Registre pels professionals referents en cas de persones en situació de vulnerabilitat o derivada de la covid19 segons els criteris que recull la Resolució TSF/1106/2020, de 24 de maig.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)

Cal sol·licitar cita prèvia