El Codi de Serveis Socials és un exhaustiu recull jurídic que ha publicat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al Portal Jurídic de la Generalitat. Aquesta eina de consulta reuneix més de 200 normes i estarà actualitzat per a la seva consulta.

El Codi recull disposicions relatives a l’àmbit social ordenades per diferents temàtiques: un primer apartat sobre serveis socials inclou normativa sobre persones amb discapacitat, dependència o gent gran, entre altres. La resta d’apartats es refereixen a acolliments i adopcions, l’acció comunitària, equipaments cívics i voluntariat, famílies, immigració i refugi, infància adolescència, joventut i, un darrer, sobre normativa referent a LGTBI.

L’enllaç del Codi de serveis socials a Catalunya: https://portaljuridic.gencat.cat/ca/normativa/dret-a-catalunya/Codis-legislacio/codi-de-Serveis-socials-catalunya/

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Cal sol·licitar cita prèvia