Durant el període del 28 de gener al 12 de febrer ed 2021 es podien realitzar aportacions a la Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte normatiu per la modificació del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma de la Llei Orgànica 2/2009, aprovada per el Reial Decret 557/2011, del 20 d’abril (modificació en matèria de menors i joves extutelats).

Es van fer aportacions per part del grup jurídic de la Xarxa de Joves de Barcelona en representació d’aquesta, que han estat recollides al costat de les realitzades per d’altres entitats del tercer sector, tal com es fa constar en la memòria d’impacte normatiu preceptiva de la proposta de modificació d’alguns articles del Reglament d’Estrangeria feta pel Ministerio de Inclusión, Seguridad Social i Migraciones el passat 30 d’abril. 

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)

Cal sol·licitar cita prèvia