Des de la Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària de l’Ajuntament  de Barcelona han endegat un nou projecte en motiu de la implementació progressiva de l’eina de suport al diagnòstic social i de cribratge de la complexitat (Self Sufficiency Matrix, SSM-CAT) als 40 Centres de Serveis Socials (CSS) i el Servei d’Atenció a la Dependència (SADEP).

La implementació d’aquesta eina és un projecte estratègic impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya a totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials catalanes, i suposa disposar per primera vegada d’una eina de suport al diagnòstic social consensuada i única per al Sistema Català de Serveis Socials.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)

Cal sol·licitar cita prèvia