La nova aplicació disponible a la pàgina web del Consorci de Serveis Socials de Barcelona conté la informació actualitzada dels centres de dia per a persones grans a la ciutat de Barcelona i suposa un avenç en transparència i en la presentació accessible de la informació. L’aplicació ha estat implementada en col·laboració entre el Servei d’Atenció a Persones en Situació de Dependència i Gent Gran del CSSBcn i l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

El mapa de centres de dia per a persones grans s’afegeix al mapa de residències i aporta informació sobre la ubicació dels recursos, les seves principals característiques i la disponibilitat de places amb finançament públic. Gràcies a la geolocalització es poden fer cerques per tot el territori dels 120 centres de dia de la ciutat així com aplicar diferents filtres per accedir a la informació com el barri, la tipologia de places o les persones en llista d’espera.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)

Cal sol·licitar cita prèvia