Conjuntament amb l’equip de  la Regió  Social de Barcelona, el Consorci ha elaborat dues guies per tal que les famílies i professionals dels recursos que formen part de la Xarxa Pública de Serveis Socials especialitzats per a persones amb discapacitat de Barcelona, tinguin informació actualitzada dels diferents serveis i de quins tràmits s’han de seguir en tot moment, especialment quan es produeixen canvis que afecten a les persones i a la gestió de les places. Podeu consultar els documents tot seguit:

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Per sol·licitar cita prèvia