S’ha publicat el document del nou circuit de gestió d’ingrés prioritari en residència a la ciutat de Barcelona, amb les indicacions per realitzar els informes de priorització i el nou model d’informe. És el resultat del grup de treball tècnic dels àmbits de Salut i Social i concretament dels tècnics i responsables de la Regió Social dels Serveis territorials de Barcelona per part del DTASF, del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, del Consorci Sanitari de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.

Setmanalment el grup de treball tècnic territorial valorarà els informes presentats per Registre pels professionals referents en cas de persones en situació de vulnerabilitat o derivada de la covid19 segons els criteris que recull la Resolució TSF/1106/2020, de 24 de maig.

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona ha creat una nova aplicació accessible a la seva pàgina web per informar sobre els centres residencials per a persones grans de la ciutat de Barcelona. Aquesta eina, desenvolupada pel Servei d’Atenció a Persones en Situació de Dependència i Gent Gran del CSSBcn i l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, suposa actualitzar i innovar per aportar més informació de qualitat a la ciutadania i professionals.

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, conjuntament amb els Serveis Territorials de la ciutat de Barcelona, ha elaborat material informatiu per la ciutadania amb informació sobre el centres d’atenció diürna per a persones amb diversitat funcional i els requisits d'accés. Podeu consultar la documentació a continuació:

En el marc de la informació a les persones en situació de dependència i discapacitat s’ha publicat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el quadríptic “Protecció de les persones en situació de dependència i promoció de l’autonomia personal”.

Es tracta d’un fulletó informatiu adreçat a les persones que han sol·licitat reconeixement del grau de dependència amb l’objectiu que coneguin els tràmits que es segueixen a partir del moment de la valoració per l’accés als recursos de cartera del Sistema de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència d’acord a la Llei 39/2006.

La distribució ja s’està fent des del passat 22 de febrer de 2021 en el moment de valorar la persona.

El Govern va aprovar ahir el traspàs al Consorci de 8 serveis per a persones amb discapacitat física i 45 per a persones amb discapacitat intel·lectual de la ciutat de Barcelona. A efectes de gestió, es farà efectiu l’1 de gener de 2021. L'import del crèdit pressupostari destinat al finançament dels equipaments és de 12.643.256 euros i també serà traspassat.

D'aquesta manera, el Consorci passa a gestionar la pràctica totalitat de serveis socials especialitzats de la ciutat de Barcelona en l'àmbit de les persones amb discapacitat.

Ens plau comunicar-vos que el proper 9 de març, de 9.30 a 11.30 hores se celebrarà presentació de l’estudi jurídic sobre els problemes d’accés a la formació laboral i al mercat de treball així com de les possibles solucions alternatives a aquests problemes.

Compartim la informació publicada en aquesta notícia del Departament d'Afers Socials i Famílies:

L’Oficina d’Atenció Ciutadana dels serveis centrals del Departament (pg. Taulat, 266) ha iniciat el servei d’atenció telefònica amb cita prèvia. Aquesta atenció es centra en facilitar informació i donar resposta a consultes de tràmits i serveis de l’àmbit d’afers socials i, de moment, no inclou la realització de tràmits per telèfon.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)

Cal sol·licitar cita prèvia