Aquest document és fruit del treball conjunt entre els membres de l’Espai de Reflexió Ètica del Consorci de Serveis Socials de Barcelona i les dones i homes que viuen a les residències per a persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona.

 

Ahir dia 25 de maig va tenir lloc la presentació del Model Integral d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i les seves famílies, a la ciutat de Barcelona. Aquesta presentació fou adreçada principalment les treballadores i treballadors del Consorci.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Cal sol·licitar cita prèvia