Ja està disponible la memòria i informe de gestió del 2020 del Consorci a l'espai de transparència. Enguany també s'ha elaborat una infografia amb la informació més destacada que podeu consultar a continuació:

Avui dia 22.07.2021, entre les 8.00 i les 13.00 h, la companyia de la xarxa de distribució elèctrica ens ha comunicat que ha de realitzar unes tasques de manteniment de la seva xarxa de distribució i això afecta les nostres oficines del carrer Aragó 316 de Barcelona. Per aquest motiu, quedarà afectada la centraleta d’atenció telefònica i no serà possible rebre trucades durant aquesta franja d’hores. Preguem disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.

El dilluns dia 21.06.2021, entre les 8.00 i les 12.30 h, la companyia de la xarxa de distribució elèctrica ens ha comunicat que ha de realitzar unes tasques de manteniment de la seva xarxa de distribució i això afecta les nostres oficines del carrer Aragó 316 de Barcelona. Per aquest motiu, quedarà afectada la centraleta d’atenció telefònica i no serà possible rebre trucades durant aquesta franja d’hores. Preguem disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.

La nova aplicació disponible a la pàgina web del Consorci de Serveis Socials de Barcelona conté la informació actualitzada dels centres de dia per a persones grans a la ciutat de Barcelona i suposa un avenç en transparència i en la presentació accessible de la informació. L’aplicació ha estat implementada en col·laboració entre el Servei d’Atenció a Persones en Situació de Dependència i Gent Gran del CSSBcn i l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

El mapa de centres de dia per a persones grans s’afegeix al mapa de residències i aporta informació sobre la ubicació dels recursos, les seves principals característiques i la disponibilitat de places amb finançament públic. Gràcies a la geolocalització es poden fer cerques per tot el territori dels 120 centres de dia de la ciutat així com aplicar diferents filtres per accedir a la informació com el barri, la tipologia de places o les persones en llista d’espera.

La Xbcn publica l’estudi realitzat a càrrec de l’equip de treball del professorat Dr.Ferran Camas (catedràtic de Dret de Treball-Catedra d’Immigració de la UdG), Sra. Almudena González (professora de Dret Administratiude la UB) i Dr. David Moya (professor de Dret Constitucional de la UB) qui ha coordinat l’estudi.

L’estudi ha estat realitzat a petició de la Xbcn amb la finalitat de poder detectar possibles alternatives que l’ordenament podia oferir per a trobar solucions als problemes que les persones joves estrangeres troben en l’accés al mercat de treball i en particular pel que fa a la formació i les pràctiques a empreses.

Consulteu l'Estudi jurídic sobre els problemes d’accés dels menors i joves immigrants no acompanyats a la formació laboral i al mercat de treball així com de les possibles solucions alternatives a aquests problemes.

Amb l’objectiu d’iniciar un programa de millora sanitària a les residències de persones grans a Barcelona el dia 29 de juny l’oficina de residències del Consorci Sanitari de Barcelona va organitzar la segona jornada de residències al recinte docent de la Vall d’Hebrón. Es varen compartir reflexions experiències i aprenentatges sobre la situació viscuda en aquests centres tant per part de les persones i famílies ateses com per els equips professionals.

Des de la Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària de l’Ajuntament  de Barcelona han endegat un nou projecte en motiu de la implementació progressiva de l’eina de suport al diagnòstic social i de cribratge de la complexitat (Self Sufficiency Matrix, SSM-CAT) als 40 Centres de Serveis Socials (CSS) i el Servei d’Atenció a la Dependència (SADEP).

La implementació d’aquesta eina és un projecte estratègic impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya a totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials catalanes, i suposa disposar per primera vegada d’una eina de suport al diagnòstic social consensuada i única per al Sistema Català de Serveis Socials.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Cal sol·licitar cita prèvia