Amb l’objectiu d’iniciar un programa de millora sanitària a les residències de persones grans a Barcelona el dia 29 de juny l’oficina de residències del Consorci Sanitari de Barcelona va organitzar la segona jornada de residències al recinte docent de la Vall d’Hebrón. Es varen compartir reflexions experiències i aprenentatges sobre la situació viscuda en aquests centres tant per part de les persones i famílies ateses com per els equips professionals.

El dilluns dia 21.06.2021, entre les 8.00 i les 12.30 h, la companyia de la xarxa de distribució elèctrica ens ha comunicat que ha de realitzar unes tasques de manteniment de la seva xarxa de distribució i això afecta les nostres oficines del carrer Aragó 316 de Barcelona. Per aquest motiu, quedarà afectada la centraleta d’atenció telefònica i no serà possible rebre trucades durant aquesta franja d’hores. Preguem disculpin les molèsties que es puguin ocasionar.

Durant el període del 28 de gener al 12 de febrer ed 2021 es podien realitzar aportacions a la Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte normatiu per la modificació del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la reforma de la Llei Orgànica 2/2009, aprovada per el Reial Decret 557/2011, del 20 d’abril (modificació en matèria de menors i joves extutelats).

Es van fer aportacions per part del grup jurídic de la Xarxa de Joves de Barcelona en representació d’aquesta, que han estat recollides al costat de les realitzades per d’altres entitats del tercer sector, tal com es fa constar en la memòria d’impacte normatiu preceptiva de la proposta de modificació d’alguns articles del Reglament d’Estrangeria feta pel Ministerio de Inclusión, Seguridad Social i Migraciones el passat 30 d’abril. 

La Xbcn publica l’estudi realitzat a càrrec de l’equip de treball del professorat Dr.Ferran Camas (catedràtic de Dret de Treball-Catedra d’Immigració de la UdG), Sra. Almudena González (professora de Dret Administratiude la UB) i Dr. David Moya (professor de Dret Constitucional de la UB) qui ha coordinat l’estudi.

L’estudi ha estat realitzat a petició de la Xbcn amb la finalitat de poder detectar possibles alternatives que l’ordenament podia oferir per a trobar solucions als problemes que les persones joves estrangeres troben en l’accés al mercat de treball i en particular pel que fa a la formació i les pràctiques a empreses.

Consulteu l'Estudi jurídic sobre els problemes d’accés dels menors i joves immigrants no acompanyats a la formació laboral i al mercat de treball així com de les possibles solucions alternatives a aquests problemes.

En el marc del PIASS primer i PAISS després es va crear a la ciutat de Barcelona el grup de treball “Comissió de Residències” dins la Taula d’atenció integrada social i sanitària.

La Comissió liderada i coordinada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona va treballar del desembre de 2017 a l’octubre de 2019 amb participació i integrants de l’Ajuntament  de Barcelona, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament de Salut, els Serveis Territorials de Barcelona, el Consorci Sanitari de Barcelona i el Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

L’encàrrec era establir un espai de reflexió des d’una perspectiva territorial centrada en les necessitats de Barcelona ciutat i com es pot desenvolupar la coordinació social i sanitària en el context ampli d’atenció a la persona en residència d’una banda i d’altra l’atenció a qui encara espera un recurs finalista, també revisar el circuït d’accés, la informació a la ciutadania i els professionals i l’atenció a les  persones a la comunitat.

Des de la Direcció d’Acció Social Territorial i Comunitària de l’Ajuntament  de Barcelona han endegat un nou projecte en motiu de la implementació progressiva de l’eina de suport al diagnòstic social i de cribratge de la complexitat (Self Sufficiency Matrix, SSM-CAT) als 40 Centres de Serveis Socials (CSS) i el Servei d’Atenció a la Dependència (SADEP).

La implementació d’aquesta eina és un projecte estratègic impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya a totes les Àrees Bàsiques de Serveis Socials catalanes, i suposa disposar per primera vegada d’una eina de suport al diagnòstic social consensuada i única per al Sistema Català de Serveis Socials.

El Codi de Serveis Socials és un exhaustiu recull jurídic que ha publicat el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al Portal Jurídic de la Generalitat. Aquesta eina de consulta reuneix més de 200 normes i estarà actualitzat per a la seva consulta.

El Codi recull disposicions relatives a l’àmbit social ordenades per diferents temàtiques: un primer apartat sobre serveis socials inclou normativa sobre persones amb discapacitat, dependència o gent gran, entre altres. La resta d’apartats es refereixen a acolliments i adopcions, l’acció comunitària, equipaments cívics i voluntariat, famílies, immigració i refugi, infància adolescència, joventut i, un darrer, sobre normativa referent a LGTBI.

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)

Cal sol·licitar cita prèvia