logo CSSBcn

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, i així, els usuaris i usuàries queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents al web i al tractament automatitzat dels mateixos, per les finalitats d'enviament de comunicacions comercials, incloses les comunicacions comercials electròniques. Aquest consentiment de la persona usuària és donat en nom seu, podent oposar-se en tot moment a l'enviament d'aquestes comunicacions a través dels canals habituals amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

La política de privacitat del Consorci de Serveis Socials de Barcelona li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per escrit a Consorci de Serveis Socials de Barcelona, Carrer Aragó, 316 1-2, CP: 08009, Localitat: Barcelona, Telèfon: +34 93 467 87 33.

La persona usuària accepta que puguin ser cedides les seves dades, exclusivament per a les finalitats a què es refereix el primer paràgraf. L'acceptació de la persona usuària perquè puguin ser tractats o cedides les seves dades en la forma establerta en aquest paràgraf, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que disposen els articles 6 i 11 de la LO 15/1999. En qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats al paràgraf anterior.

Horari d’atenció al públic

Dilluns a Divendres: 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)