logo CSSBcn

Darrera actualització 25/09/2018

 

Empleades públiques

INFORMACIÓ RELATIVA AL PERSONAL DIRECTIU DEL CSSBcn:

 

D’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març de mesures financeres fiscals, administratives i del sector públic no es percep cap tipus de dret d’assistència (dieta) per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col•legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic

 

CONVENIS LABORALS DE REFERÈNCIA:

Contractació

Podeu accedir a tota la informació sobre la contractació realitzada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona mitjançant el Registre públic de contractes, que conté informació dels contractes formalitzats en els darrers 5 anys. La informació explicativa es troba aquí.

També podeu accedir directament al cercador del registre per fer la consulta concreta, en aquest enllaç.

Línies d'actuació

 

DOCUMENTACIÓ DE L'ÀREA DE DRETS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

DOCUMENTACIÓ DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Serveis Socials Especialitzats:

Normativa


Normativa Infància i Adolescència
Normativa Persones amb Discapacitat
Normativa Dona
Normativa Dependència
Normativa Drogodependència

Horari d’atenció al públic

Dilluns a Divendres: 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)