Els continguts de transparència han estat actualitzats per darrer cop el 23/12/2015, essent la propera revisió/actualització el 15/02/2016.

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Transparència gencat: portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya.

Sector públic de la Generalitat de Catalunya: portal de la transparència

 

Contractació

Podeu accedir a tota la informació sobre la contractació realitzada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona mitjançant el Registre públic de contractes, que conté informació dels contractes formalitzats en els darrers 5 anys. La informació explicativa es troba aquí.

També podeu accedir directament al cercador del registre per fer la consulta concreta, en aquest enllaç.

Horari d’atenció al públic

Dilluns a Divendres: 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)