CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Podeu accedir a tota la informació sobre la contractació realitzada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona mitjançant el Registre públic de contractes, que conté informació dels contractes formalitzats en els darrers 5 anys. 

La informació i documentació sobre els processos de contractació en curs la podeu consultar al Perfil del contractant del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

 

Informació sobre la provisió de serveis socials:

  1. Provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en els àmbits de la infància i l’adolescència i de joves, en règim de concert social i gestió delegada, i per a l’adaptació al règim jurídic del concert social i de la gestió delegada en els àmbits de la infància i l’adolescència, joves i discapacitat (DOGC 8497 - 8.9.2021)

Convocatòria per a la provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública 

Resolució de designació dels membres del comitè de provisió del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 

Acord de proposta del comitè de provisió de places de serveis socials 

- Resolucions de provisió de places: Res 1 -2021-1, Res 1 -2021-2, Res 1 -2021-3, Res 1 -2021-4

Resolució per a l’adaptació de places de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, al règim jurídic del concert social i de la gestió delegada, en els àmbits de la infància, l’adolescència, joves i discapacitat 

                 -  Resolució d'esmena de la resolució per a l’adaptació de places de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, al règim jurídic del concert social i de la gestió delegada, en els àmbits de la infància, l’adolescència, joves i discapacita

  1. Provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socialsprovisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socialsd'Atenció Pública, en els àmbits de la infància i l'adolescència en règim de concert social, i per al'adaptació al règim jurídic del concert social i de la gestió delegada en els àmbits de la infància i l'adolescència (DOGC Núm. 8557 - 3.12.2021)

 - Convocatòria per a la provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública 

 - Resolució de designació dels membres del comitè de provisió del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 

 - Acord de proposta del comitè de provisió de places de serveis socials

 - Resolució de provisió de places de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública en l`àmbit de la infància i l’adolescència en règim de concert social del Consorci de Serveis Socials de BarcelonaResolució per a l’adaptació de places de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, al règim jurídic del concert social i de la gestió delegada, en els àmbits de la infància i l’adolescència

  1. Procediments d'emergència 

 - Resolució de provisió de places d'emergència    

   4. Ampliació de places de serveis ocupacionals d'inserció (SOI) i de servei de teràpia ocupacional (STO) a centres ocupacionals concertats amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (expedient de Modificació 1-2022)

                - Resolució de designació dels membres del comitè     

                - Acord proposta del comitè de provisió

                - Resolució d’ampliació de places

      5- Ampliació de places de servei ocupacional d'inserció (SOI) i de servei de teràpia ocupacional (STO) a centres ocupacionals concertats amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. (expedient de Modificació 2-2022)

                - Resolució de designació dels membres del comitè

                - Acord proposta del comitè de provisió

                - Resolució d'ampliació de places

Informació addicional:

 

CONVENIS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

Registre de convenis de col·laboració i cooperació

Convenis de col·laboració vigents:

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Cal sol·licitar cita prèvia